Stavíme s.r.o. – stavby a lešení

Výstavba a rekonstrukce domů, zateplování fasád, lešenářské práce


Nacházíte se na: Stavíme s.r.o.O firmě – Politika firmy

Politika firmy

Prvořadou snahou firmy je být tržní, konkurenceschopnou a k životnímu prostředí šetrnou organizací, mezi jejíž hlavní strategické cíle patří zajistit vždy včasnou a bezvadnou realizaci zakázky, minimalizovat dopady naší práce na životní prostředí a v maximální míře splnit požadavky zákazníka. Naši vizi naplňujeme tak, že:

• klademe důraz především na těsnou spolupráci s investorem (zákazníkem) po celou dobu realizace zakázky i po jejím dokončení - nejen před podpisem smlouvy
• kromě snahy kvalitně pracovat v zájmu zákazníka, se stejně tak snažíme chránit životní prostředí, ve kterém nejen naši zákazníci, ale i my všichni žijeme
• cílevědomě snižujeme spotřeby energií, zajišťujeme recyklaci odpadů (kde je to vhodné) a snižujeme produkci odpadů
• svými aktivitami a vedením zaměstnanců se snažíme:
• vytvářet pozitivní přístup u našich zaměstnanců ve vztahu k životnímu prostředí a minimalizovat tím jeho negativní ovlivňování
• účinně předcházet situacím a stavům, které by pro nás mohly být impulsem pro reklamaci či stížnost
• dbáme na dokonalou souhru týmu našich pracovníků - což je předpoklad úspěchu
• náš vztah k životnímu prostředí je proaktivní, s důrazem na neustálé zlepšování a prevenci znečištění
• dbáme striktně na to, abychom byli v souladu nejen s legislativními požadavky, ale i dalšími požadavky, ke kterým jsme se zavázali

Jindřich Č E R V E N Ý
jednatel a ředitel společnosti

Jednatel společnosti se k podpoře výše uvedené strategie zavazuje:

• politiku organizace ročně přezkoumávat a upřesňovat do vykonatelných cílů a programů
• vytvářet podmínky ke splnění cílů a programů všem pracovníkům
• cíle a programy k naplnění strategie pravidelně kontrolovat a vyhodnocovat
• v případě neplnění cílů a programů vyvozovat opatření
• plánovat nezbytné zdroje nutné pro plnění cílů a programů
• zvyšovat kvalifikaci všech pracovníků
• trvale zlepšovat efektivnost všech částí systému řízení organizace
• zveřejňovat politiku organizace i mimo organizaci a zpřístupnit ji veřejnosti
• dodržovat platná legislativní ustanovení a další ustanovení, ke kterým se zástupci organizace zavázali

Od zaměstnanců společnosti jednatel očekává:

• důsledné a přesné dodržování postupů stanovených dokumentací IMS
• vysokou odpovědnost za kvalitu vlastní práce a pozitivní vztah k životnímu prostředí
• předcházení chybám důslednou sebekontrolou


Rychlé kontakty

Stavíme s.r.o.
Sokolovská č.p. 1400
347 01 Tachov

GSM: +420 604 642 284

E-mail: jcerveny@jcerveny.cz
Www: www.jcerveny.cz

Zelená úsporám