Politika společnosti

Úvod > O společnosti > Politika společnosti

Prvořadou snahou firmy je být tržní, konkurenceschopnou a k životnímu prostředí šetrnou organizací, mezi jejíž hlavní strategické cíle patří zajistit vždy včasnou a bezvadnou realizaci zakázky, minimalizovat dopady naší práce na životní prostředí a v maximální míře splnit požadavky zákazníka. Naši vizi naplňujeme tak, že:

 • klademe důraz především na těsnou spolupráci s investorem (zákazníkem) po celou dobu realizace zakázky i po jejím dokončení – nejen před podpisem smlouvy;
 • kromě snahy kvalitně pracovat v zájmu zákazníka, se stejně tak snažíme chránit životní prostředí, ve kterém nejen naši zákazníci, ale i my všichni žijeme;
 • cílevědomě snižujeme spotřeby energií, zajišťujeme recyklaci odpadů (kde je to vhodné) a snižujeme produkci odpadů;
 • svými aktivitami a vedením zaměstnanců se snažíme:
  • vytvářet pozitivní přístup u našich zaměstnanců ve vztahu k životnímu prostředí a minimalizovat tím jeho negativní ovlivňování;
  • účinně předcházet situacím a stavům, které by pro nás mohly být impulsem pro reklamaci či stížnost;
 • dbáme na dokonalou souhru týmu našich pracovníků - což je předpoklad úspěchu;
 • náš vztah k životnímu prostředí je proaktivní, s důrazem na neustálé zlepšování a prevenci znečištění;
 • dbáme striktně na to, abychom byli v souladu nejen s legislativními požadavky, ale i dalšími požadavky, ke kterým jsme se zavázali.

Jindřich Červený
jednatel a ředitel společnosti

Jednatel společnosti se k podpoře výše uvedené strategie zavazuje:

 • politiku organizace ročně přezkoumávat a upřesňovat do vykonatelných cílů a programů;
 • vytvářet podmínky ke splnění cílů a programů všem pracovníkům;
 • cíle a programy k naplnění strategie pravidelně kontrolovat a vyhodnocovat;
 • v případě neplnění cílů a programů vyvozovat opatření;
 • plánovat nezbytné zdroje nutné pro plnění cílů a programů;
 • zvyšovat kvalifikaci všech pracovníků;
 • trvale zlepšovat efektivnost všech částí systému řízení organizace;
 • zveřejňovat politiku organizace i mimo organizaci a zpřístupnit ji veřejnosti;
 • dodržovat platná legislativní ustanovení a další ustanovení, ke kterým se zástupci organizace zavázali.

Od zaměstnanců společnosti jednatel očekává:

 • důsledné a přesné dodržování postupů stanovených dokumentací IMS;
 • vysokou odpovědnost za kvalitu vlastní práce a pozitivní vztah k životnímu prostředí;
 • předcházení chybám důslednou sebekontrolou.
Stavíme s.r.o.

Sokolovská 1400, 347 01 Tachov. IČ: 28014588, DIČ: CZ28014588.

Společnost je vedená u Krajského soudu v Plzni, spisová značka C 21469.

Položky značené * jsou povinné.
Tato prezentace používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte.