Ochrana osobních údajů

Souhlasem se zpracováním osobních údajů povoluje dotyčná osoba společnosti Stavíme s.r.o., se sídlem Sokolovská 1400, 347 01 Tachov, IČ: 28014588 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje dotčené osoby:

Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 5 let.

Zpracování osobních údajů

Souhlasem se zpracováním osobních údajů uděluje dotyčná osoba svůj výslovný souhlas s výše uvedeným zpracováním. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo zasláním dopisu na kontaktní údaje správcovské společnosti.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem. Osobní údaje mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

Práva na opravu, zapomnění a přístup k osobním údajům dotčené osoby

Prosím vezměte na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů má dotčená osoba právo: